Other News

Därför finns det inga snabba lösningar för redovisning av underskott

Det är alltid bra att ha koll på sin redovisning när man har ett eget företag. Att det finns krav från myndigheter och även ur en synvinkel för företagets bästa gör ju att det är naturligt att man ser till att allting fungerar som det ska vad gäller detta. NågotRead More

Därför finns det inga snabba lösningar för redovisning av underskott

Det är alltid bra att ha koll på sin redovisning när man har ett eget företag. Att det finns krav från myndigheter och även ur en synvinkel för företagets bästa gör ju att det är naturligt att man ser till att allting fungerar som det ska vad gäller detta. NågotRead More

Vad händer om ingen bryr sig om klimatet

Vad händer om ingen bryr sig om klimatet

Naturligtvis är det befogat att ställa sig frågan varför det helt plötsligt har blivit så viktigt att vara den som känner till klimatfrågor. Tidigare har ju livet gått sin gilla gång och allt har bara varit toppen och du har inte hört något alls om hur viktigt detta är. DetRead More

Vad gör de stora organisationerna gällande klimatansvaret

Vad gör de stora organisationerna gällande klimatansvaret

Det är viktigt att alla ska få kunskap och information om vad som måste göras för att alla ska kunna få en hållbar livsstil på jorden. För att alla ska ta det klimatansvar som krävs för att detta ska bli verklighet så kommer det att behövas människor som sprider informationenRead More

Att ta ditt klimatansvar på det privata planet

Att ta ditt klimatansvar på det privata planet

Nu är det inte alls bara företagare som kommer att vara de som måste ta ett ansvar för klimatet och hålla en hållbar livsstil. Det handlar även till stor del om vad du själv gör som person på det privata planet. I och med det kommer alla företagare att haRead More

Vad kan du göra som företagare när det gäller klimatet?

Vad kan du göra som företagare när det gäller klimatet?

Om du själv är en företagare och vill vara den som drar nytta och få ekonomisk vinning av alla de frågor som rör naturen, klimatet och den hållbara livsstil som alla på jorden måste vara en del av, finns det olika sätt att gå tillväga. Det första du måste göraRead More